HydroPureTM

Pro Vaše trakční akumulátory i jiné přístroje můžete nyní použít i čistou vodu z kohoutku namísto tradiční vody destilované!

Že voda z kouhoutku je příliš tvrdá a obsahuje mnoho látek, které mohou snížit výkon a životnost akumulátoru nebo poškodit přístroj?

Ne tak se systémem HydroPureTM!

HydroPureTM je cenově přijatelná metoda zajištění kvalitního zdroje deionizované vody, a to vždy, když ji potřebujete.

Přístroj snadno nainstalujete v blízkosti vodovodu a pomocí přípojných hadic s rychlospojkami jednoduše a bez použití nářadí připojíte k vodovodnímu řádu.

Vzhledem k tomu, že je systém napájen z vlastního zdroje na dva monočlánky typu D, není závislý na odběru elektrické energie ze sítě a je ho proto možné umístit prakticky kdekoliv.

Jeho použití je jednoduché a bezpečné. 2 ks monočlánků s životností minimálně 12 měsíců jsou součástí balení.

Voda z vodovodního řadu vstupuje do systému tvořeném speciálním filtrem, který ji zbaví veškerých nežádoucích látek a přizpůsobí ji požadavkům většiny přístrojů, kde se doposud doporučovalo použití destilované vody.

Dobrá zpráva je to i pro uživatele a provozovatele průmyslových trakčních akumulátorů.

Filtr pracuje s tlakem vody do 5,5 bar, takže průtok vody je dostatečný pro použití plnicí pistole (lze doobjednat) pro přímé plnění trakčních akumulátorů.

Výměna filtru je velmi jednoduchá a lze ji provést v řádu sekund.

Použitý filtr neobsahuje žádné toxické látky.

Výstup je vybaven měřičem vodivosti, který nepřetržitě monitoruje vodu na výstupu z deionizátoru a signalizuje, kdy nastane čas pro výměnu filtru či baterie.

Použití deionizátoru znamená snížení nákladů a značné zjednodušení práce!

Pro údržbu trakčních akumulátorů je vhodné systém HydroPureTM vybavit ještě již zmíněnou plnicí pistolí a mobilním zásobníkem.


Leták ke stažení (1,01 MB)

Výbava pro deionizaci (1,59 MB)

Komunální technika

+420 777 700 619

Manipulační technika

+420 777 700 621