Struktura daňového identifikačního čísla

Zadejte vždy do formulářů IČ a DIČ ve správném tvaru.

IČ ... vždy bez mezer a oddělovačů
DIČ ... kód země a číslo bez mezer a oddělovačů

V obou případech jde vždy o jeden řetězec bez mezer a oddělovačů.

Struktura daňového identifikačního čísla

CZ-Česká republika
CZ99999999 ... řetězec 8 číslic nebo
CZ999999999 ... řetězec 9 číslic nebo
CZ9999999999 ... řetězec 10 číslic

SK-Slovensko
SK9999999999 ... řetězec 10 číslic


Poznámky:

CZ/SK - kód země

9: číslice

Komunální technika

+420 777 700 619

Manipulační technika

+420 777 700 621